Put

Danas sam hodala petnaest kilometara. Vježbam za Camino. Za moje putovanje života, na koje se stalno spremam. Već nekoliko godina. I nikako ne odem. Zašto? Kada odvažem sve argumente i opravdanja, sve se svodi na jednu riječ – strah.