Birt i ja prijatelja dva

Evo, da i ja malo patim. Ne mogu ni ja biti u svemu pozitivna. Više ne mogu, ali ne mogu. Ne mogu bez mojih birtija. Birt i ja. Tu je cijela filozofija.